Domki Przeładunkowe

Najlepsze rozwiązania do zastosowania poza magazynem.

Wolnostojące ramy i domki przeładunkowe: dla obiektów, które wymagają pełnej, zewnętrznej konstrukcji załadunkowej. Zaletą, tego rozwiązania jest brak wymogu przygotowania gniazda pod platformę i wolna przestrzeń wewnątrz budynku.

Wolnostojące ramy Inkema i domki przeładunkowe są zaprojektowane specjalnie dla każdego klienta, aby przyspieszyć instalację przestrzeni ładunkowej, poprawić wewnętrzną izolację i zwiększyć pojemność magazynu.

Ponadto Inkema opracowała standardowe rozwiązanie dla wolnostojących ram, platform i ramp przeładunkowych: rozwiązanie All in One. Rozwiązanie to jest dostosowane do każdego klienta, do rozszerzania punktów ładowania bez konieczności wykonywania jakichkolwiek dodatkowych prac budowlanych. Rozwiązanie All in One składa się z wolnostojącej ramy i zintegrowanej platformy. Montaż przebiega szybko i sprawnie dzięki kompaktowej konstrukcji. Wszystkie rozwiązania All-in-One są zgodne z przepisami UE.

 

Izotermiczne pomosty i tunele Inkema poprawiają warunki pracy i transport towarów dzięki wysokiej izolacji cieplnej i higienicznej.

 

YouTube
LinkedIn